P O N U K A   O D   S E P T E M B R A   2 0 1 5

 

 

R E L A X

 

Masáže každý deň na objednávku

 

Masáže pre dvojice v rovnakom čase v samostatných miestnostiach

 

Infrasauna

 

 

Dvaja maséri 0908 958 198 a 0905 226 490

 

 

 

Š P O R T

 

Pilates individuálny aj skupinový

 

Funkčné tréningy individuálne aj skupinové

 

Power Joga

 

 

Pilates 0905 897 215  *  Funkčné tréningy 0908 958 198  *  Power Joga 0905 643 945

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vás smiley