Relaxačná masáž ( 30, 60 alebo 90 minút )

km-2

Relaxačná masáž je základom a východiskom pre uplatňovanie všetkých masáží. Pri relaxačnej masáži sa uplatňujú dotyky rukami, čím vieme vyvolať u klienta rôzne kvality pociťovania v závislosti od sily pritlačenia, stisnutia, rýchlosti pohybu alebo rytmu.

 

Účinky relaxačnej masáže

• celkový priaznivý účinok na organizmus ako celok,
• pôsobenie na nervový systém,
• zlepšenie žilového krvného obehu a pohybu miazgy,
• odstraňovanie odumretých buniek z povrchu kože a zosušených zvyškov výlučkov kožných mazových žliaz, čím sa zlepšuje kožné dýchanie a uvoľňuje vyústenie potných a mazových žliaz,
• rozrušovanie rozličných usadenín v tkanivách, a tak uľahčenie ich vstrebávanie,
• uľahčovanie odtoku prebytočnej vody a rozličných metabolických v nej obsiahnutých látok z medzibunkových priestorov do ciev a cievami k vylučovacím orgánom,
• priaznivé pôsobenie na stav podkožného tkaniva v okolí kĺbov, odstraňovanie opuchov, usadenín solí, zvyšovanie pružnosti kĺbového puzdra a tak udržiavať dobý pohybový rozsah kĺbov,
• zlepšovanie stavu tela klienta (celková tonizácia a kondicovanie),
• aktívne posilňovanie zdravia,
• odstraňovanie únavy, navodenie psychofyzickej relaxácie,
• pôsobenie na disponovanosť,
• zlepšenie sekrécie tráviacich štiav a peristatiky čriev,
• podpora priaznivého priebehu rekonvalescencie,
• zabraňovanie skracovaniu svalov,
• zlepšenie látkovej premeny a vylučovania.

l-1

Kontraindikácie

• poranenia kože,
• lieky na riedenie krvi,
• náhle zmeny zdravotného stavu ( horúčky, nevoľnosť,.... ),
• kŕčové žily a zápaly žíl,
• infekčné, vírusové, parazitové a hubové ochorenia,
• do ½ hodiny po jedle,
• choroby so zvýšenou krvácavosťou,
• nádorové ochorenia,
• žlčové a močové kamene.
 

Cenník Masáží