TYP  LEKCIE 1 LEKCIA      10 LEKCIÍ    
INDIVIDUÁLNA LEKCIA 15,- Eur 135,- Eur
DUO LEKCIA 8,- Eur 72,- Eur
SKUPINOVÁ HODINA* 5,- Eur ------------------

 

* Skupinové cvičenie je organizované pre 3 - 8 osôb. Skupinové cvičenie sa uskutoční pri minimálnom počte 3 cvičencov!

 

Permanentka 10 lekcií je platná 3 mesiace. Po tomto termíne bude zrušená.

 

Lekcia = 60 minút.

 

 

Lekcie PILATES vedie Kornélia Domonkosová, telefón +421 905 897 215, email info@zetafit.sk.

 

Všetky typy lekcií sa konajú vždy vo vopred dohodnutom termíne. Objednávať sa môžete priamo

u instruktora PILATES telefonicky alebo emailom.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu