joseph_pilates

J O S E P H   H U B E R T U S   P I L A T E S  (1880 – 1967) sa narodil v Nemecku, blízko Düsseldorfu. V detstve býval chorľavý, trpel astmou, krivicou a reumatickými bolesťami. Jeho zdravotný stav a nutnosť pravidelného pohybu sa stali podnetom k jeho neskoršiemu vzťahu k cvičeniu. Od mladosti posilňoval a zlepšoval svoju telesnú kondíciu, venoval sa lyžovaniu, skokom do vody, boxu, gymnastike.

 

Obdivoval tiež východné tradičné systémy, ktoré sa starajú o telesnú kondíciu spojenú so sústredenosťou sa na kľud, slobodnú myseľ a strečing. Naviac dobre ovládal západný prístup gréckeho a nemeckého fitnessu, ktorý kládol veľký význam na silné a pevné svaly. Pilates skombinoval tieto dva smery a vytvoril svoj vlastný program na rozvoj tela a mysle.

 

J. H. Pilates sa venoval cvičeniu až do svojich 87 rokov. Po jeho smrti, roku 1967, pokračovala v Pilatesovej práci jeho žena Clare, ktorá šírila myšlienku cvičenia ďalej, medzi jeho žiakmi.

J. H. Pilates vychoval 7 nasledovníkov. Dnes v jeho práci pokračujú dvaja, už vyše 80-roční žiaci, ktorí sa v USA rozdelili na dva prúdy:

 

Ron Fletcher - West Coast Pilates (Kalifornia) - pridáva v cvičení varianty, známy je používaním špeciálnych pomôcok, napr. towels (špeciálne uteráky)


Romana Kryzanowska - EAST COAST PILATES (New York) - učí ortodoxne klasickú zostavu