TYP  TRÉNINGU 1 TRÉNING      10 TRÉNINGOV   
  INDIVIDUÁLNY TRÉNING 15,- Eur 135,- Eu
  DUO TRÉNING ( pre dvojicu ) 8,- Eur 72,- Eur

Ceny sú uvedené na jednu osobu.

 

 

Tréning trvá 60 minút.

Permanentka 10 tréningov je platná 3 mesiace. Po tomto termíne bude zrušená.

 

Všetky typy tréningov sa konajú vždy vo vopred dohodnutom termíne. Objednávať sa môžete priamo
u trénera telefonicky:  Adam Domonkos, +421 908 958 198

 

 

Tešíme sa na Vašu návštevu