TYP  TRÉNINGU 1 TRÉNING      10 TRÉNINGOV   
INDIVIDUÁLNY 15,- Eur 135,- Eur
DUO PRE DVOJICU 8,- Eur 72,- Eur

Ceny sú uvedené na jednu osobu

 

Skupinový tréning ( 3 - 5 osôb ) cena 5,- Eur / osoba / tréning.

 

Tréning trvá 60 minút.

Permanentka 10 tréningov je platná 3 mesiace. Po tomto termíne bude zrušená.

 

Všetky typy tréningov sa konajú vždy vo vopred dohodnutom termíne. Objednávať sa môžete priamo u trénera telefonicky alebo emailom.

 

B L I Ž Š I E   I N F O R M Á C I E   A   O B J E D N Á V K Y

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu návštevu